Algemene voorwaarden & privacy

Algemene voorwaarden

Annulering

Na betaling heb je recht op een plaats voor de bijeenkomst waarvoor je je hebt aangemeld. Mocht je je aanmelding willen annuleren, dan kan dat kosteloos tot 5 werkdagen voor de datum van de bijeenkomst. Daarna is het hele cursusbedrag verschuldigd. Bij tijdige annulering wordt het volledige zo spoedig mogelijk teruggestort.

Doorgang van bijeenkomsten

Mocht een bijeenkomst geen doorgang kunnen vinden, dan wordt het betaalde bedrag volledig teruggestort. Music Motion is niet verantwoordelijk voor eventuele schade van annulering van een bijeenkomst. Bijeenkomsten kunnen worden geannuleerd wegens te weinig aanmeldingen of verhindering van docenten of onbereikbaarheid of niet beschikbaar zijn van de locatie van de bijeenkomst.

Privacy Statement

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordering Gegevensbescherming van toepassing. Music Motion voldoet aan deze verordening op onderstaande manier.

Email adressen

Music Motion gebruikt een bestand met email-adressen, lokaal opgeslagen en opgeslagen via mailingsdienst Mailchimp. Deze email adressen worden alleen gebruikt om emailings te sturen met daarin notificaties van evenementen georganiseerd door Music Motion. De emailings worden afgestemd op de voorkeuren van de gemailde: zij zijn afgestemd op het beroep en het muziekgenre van de gemailde. Ook sturen we emailings over diensten waar de gemailde eerder van gebruik heeft gemaakt.

Wij bezitten per adres in veel gevallen informatie over: de persoonlijke naam, het beroep in de muzieksector, het muziekgenre,  bedrijfsnaam, eerder bijgewoonde evenementen. Deze informatie gebruiken we alleen om emails specifieker te kunnen sturen, zoals hierboven omschreven.

Alle bovengenoemde informatie wordt alleen gedeeld met het emailingsbedrijf Mailchimp. Dit bedrijf laat beheer van de gegevens echter volledig over aan Music Motion.

De email adressen worden maximaal 5 jaar bewaard. Is er in de tussentijd geen contact geweest, of deelname aan evenementen of andere projecten van Music Motion, dan wordt het adres verwijderd.

Daarnaast stuurt Music Motion emails aan zakelijke contacten. Dit betreft in de regel zakelijke correspondentie. Die kan gaan om het verzoeken van deelname aan Music Motion events of uitnodiging wanneer dat relevant is voor de aangeschrevene.

Alle informatie van aangeschrevenen (via emailings of zakelijke contacten) worden nooit zonder toestemming gedeeld met derde partijen. Ook worden ze niet gekoppeld met andere systemen en worden ze niet gebruikt voor andere doelen dan hierboven aangegeven.

Alle aangeschrevenen kunnen ten alle tijden verzoeken om:

  • Uit de bestanden van Music Motion verwijderd te worden;
  • Hun gegevens in te zien (bv te controleren of naam, genre kloppen);
  • Hun gegevens te wijzigen.

Social media

Music Motion gebruikt de social media Facebook, Instagram, Twitter. Volgers, “like’ ers” en andere gelinkten aan Music Motion hebben dit uit eigen beweging gedaan en kunnen ten alle tijden de relatie op het medium stoppen.

Toestemming

Van elk email-adres dat we gebruiken hebben we toestemming om dit te gebruiken. Ofwel door digitale aanmelding, ofwel door toestemming gegeven tijdens één van de projecten van Music Motion.

Verzoeken tot verwijdering, wijziging, inzage

Deze kunnen gericht worden aan info@musicmotion.nl. Vermeldt svp in het onderwerp: “Verzoek ivm persoonlijke gegevens”

Gegevens Music Jobs dienstverlening

We leveren alleen de naam van de werkzoekende en de mogelijk opdrachtgever / werkgever als beiden hier toestemming geven. We brengen beiden dan met elkaar in contact. Ook gegevens van werkzoekende houden we maximaal 5 jaar in ons bestand, waarna we hernieuwde toestemming vragen.